FANDOM


Język zażnicki - oficjalny język Republiki Zażnickiej.


Powstanie Edytuj

Język powstał w 900, a więc kilka lat po utworzeniu Republiki. Jest to język z grupy słowiańskich, choć Republika nie jest w wschodniej Europie :/

Gramatyka Edytuj

Podobnie jak w polskim, w kilku przypadkach wyrazy się odmieniają. Przykłady:


  • An te kevala tina jesto monra. = Na tym kawałku terenu jest góra. ale
  • An te kevala tina bela monre. = Na tym kawałku terenu była góra.

Zauważyliście odmianę a na e na końcu wyrazu? Jest to spowodowane zmianą czasownika.

Alfabet Edytuj

Alfabet wykorzystany w języku jest łaciński z użyciem poniższych liter:

a [a] b [be] c [tze] d [de] f [ef] g [gie] h [ha] i [i] j [jet] k [ka] l [ul] m [um] n [un] o [o] (jeśli po spółgłosce, to [u]) p [pu] r [er] s [us] t [tu] u [u] v [wi] w [wu] y [y] z [zu]

Jeśli "o" po spółgłosce, wymowa to [u].

Użycie Edytuj

Język jest najpopularniejszy w Republice Zażnickiej, zaobserwowano mały procent w Republice Joneńskiej. Okazało się, że są to rodowi zażnicjanie, którzy na codzień w domach używają zażnickiego. W wielu miejscach w Republice Zażnickiej, poza zażnickim, można porozumiewać się także niemieckim i angielskim.